Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Hàng Không Sáu Bốn Bảy
Địa chỉ: 300/1 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3916.3060

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Hàng Không Sáu Bốn Bảy có tên giao dịch quốc tế là Six Four Seven Aeronautics Project Construction Joint Stock Company, viết tắt là ACJC-647. Trụ sở chính đặt tại 300/1 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Hàng Không Sáu Bốn Bảy ra đời trước nhu cầu bức thiết trong lĩnh vực xây dựng, nâng cấp các công trình hàng không, khi mà số lượng các công ty chuyên ngành xây dựng hàng không hầu như không có. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là hợp tác, xây dựng các công trình Hàng Không, Bến Cảng và công trình Giao Thông. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất vật liệu và thiết bị xây dựng, thí nghiệm vật liệu, hoạt động dịch vụ và thương mại cũng được chú trọng. Ngoài ra định hướng mới, Công ty còn tập trung vào phát triển, đào tạo nguồn nhân lực năng động, đa năng và chuyên nghiệp trong tổ chức, quản lý, sản xuất và xây dựng. Phạm vi hoạt động của công ty không chỉ giới hạn ở trong nước mà còn ưu tiên hợp tác xây dựng quốc tế.

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Hàng Không Sáu Bốn Bảy ra đời cùng với những nét đặc trưng riêng, không đơn thuần chỉ là sự góp vốn mà trên thực tế bao gồm cả việc điều động thiết bị và nhân lực từ các cổ đông, đến nay đã tham gia thi công gần 30 công trình chuyên nghành cầu đường, sân bay trong và ngoài nước ( Sân bay Viêng Chăn – Lào) và các công trình cho các công ty nước ngoài (Nhật, Hàn Quốc) tại Việt Nam.