Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Mê Kông - Bùi Gia
Địa chỉ: B6-11 đường số 4, KDC Ngọc Bảo Viên, Phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi