Nhà máy bê tông MEKONG - Quảng Trạch
Địa chỉ: Thôn Vịnh Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0917.446.998