Nhà máy bê tông MEKONG - Long Thành
Địa chỉ: Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai