Nhà máy bê tông MEKONG - Bình Dương
Địa chỉ: Đường Bình Chuẩn 62, Tân Phước Khánh, Thuận An, Bình Dưong