Nhà máy bê tông MEKONG - Đồng Nai
Địa chỉ: Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0917.57.86.86