Nhà máy bê tông MEKONG - Thủ Đức
Địa chỉ: Km 07, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 0971.71.98.98