Nhà máy bê tông MEKONG - Nhà Bè
Địa chỉ: 7 Phạm Hùng, Phước Lộc, Nhà Bè, Tp.HCM
Điện thoại: 0901.89.54.66