Lịch sử phát triển S1 - Mekong


2022

Tiếp nhận toàn bộ công ty Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hàng Không Sáu Bốn Bảy. Chuyên thi công các dự án Sân Bay trọng điểm tại Việt Nam và Lào.

2021

Tiếp nhận quản lý và khai thác toàn bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn DC (Công ty TNHH Sai Gon RDC (Saigon - RDC cũ).

2018

Tiếp nhận quản lý và khai thác toàn bộ hệ thống Công ty CP Bê tông Biên Hòa và Công ty TNHH MTV An Hòa.

2017

Công ty Mê Kông chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314301907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 03 năm 2017. Mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực xây dung, sản xuất bê tông li tâm, bê tông đúc sẵn, gạch không nung, kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng.

2002

Thành lập Công ty Mê Kông trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – TNHH MTV căn cứ theo Quyết định số 102/QĐ – TCT ngày 12 tháng 11 năm 2001 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ nguồn lực thiết bị, công nghệ, con người, kinh nghiệm và chuyên môn từ Công ty Liên doanh Bê tông Mê Kông.

1991

Công ty Liên doanh Bê tông Mê Kông được thành lập dưới hình thức liên doanh giữa giữa Tổng công ty Xây dựng số 1 – Việt Nam và Công ty Bytenet Corp Limited – Australia là Công ty đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bê tông trộn sẵn.