Mương bê tông cốt thép thành mỏng


Mô tả sản phẩm

Mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn bao gồm các đoạn mương ghép nối tiếp nhau. Trong đó mỗi một đoạn mương gồm thân mương, đáy mương, nắp mương và khớp nối có dạng đầu âm dương ở hai đầu của đoạn mương.
Thân mương và đáy mương được đúc liền khối và có mặt cắt ngang dạng hình chữ U. Các đoạn mương được ghép với nhau bằng khớp nối tạo ra mối nối âm dương có khe nối, khe nối này được bịt kín bằng vữa hoặc các vật liệu khác để chống rò rỉ nước.