Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên.

Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư công trình giao thông – xây dựng
Giá trị hợp đồng 400 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cầu đường bộ cấp II
Thời gian thực hiện 2021 - 2025