San lấp mặt bằng giai đoạn 3 thuộc Dự án Khu dân cư Lương Hoà

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Prodezi Long An
Giá trị hợp đồng 190 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình Hạ tầng Kỹ thuật cấp II
Thời gian thực hiện 2023