TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

Địa chỉ Số 220 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh