Trụ diện bê tông ly tâm


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(Tiêu chuẩn TCVN 5847 – 2016 hoặc JISA 5309 – 1991)
Loại cột
(m)
Lực kéo ngang đầu cột
(KG)
Loại cột
(m)
Lực kéo ngang đầu cột
(KG)
6,5 150 14 650
230 850
  1100
7,5 200 16 1000
300
8,5 200 18 1000
300
10,5 320 20 1300
420
520
12 340 22 1400
440
720