Bê tông bền sunfat

Mô tả sản phẩm

Bê tông tươi bền sunfat là loại bê tông tươi đặc biệt, sử dụng xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat.
Do các cơ chế bảo vệ đặc biệt của xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat lên các thành phần khoáng trong đá xi măng, bê tông có khả năng kháng được các yếu tố nguy hại như ion sunfat, ion chloride, làm tăng cường khả năng chống ăn mòn cho bê tông tươi và cốt thép trong môi trường xâm thực (nước biển, nước thải…). Do đó, phù hợp sử dụng cho các công trình cảng biển, hệ thống xử lý nước thải, bờ kè…

Công dụng sản phẩm

  • Giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bởi các yếu tố xâm thực cho bê tông tươi và cốt thép.
  • Giảm thiều quá trình thẩm thấu ion chloride vào trong bê tông.
  • Tăng cường khả năng chống thấm cho bê tông tươi.
  • Giảm chi phí sửa chữa cho công trình.
  • Tăng độ bền và tuổi thọ cho công trình.

Đặc tính kĩ thuật

  • Phù hợp các yêu cầu kỹ thuật về nguyên vật liệu và thiết kế cấp phối theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước về yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn cho bê tông trong môi trường có yếu tố xâm thực.
  • Sử dụng xi măng bền sunfat (bền sunfat thường và bền sunfat cao) hoặc phụ gia bền sunfat trong bê tông.
  • Tối ưu cấp phối, đảm bảo tính đặc chắc tốt nhất cho bê tông tươi.