Bê tông chảy


Mô tả sản phẩm

Bê tông tươi chảy là một hỗn hợp bê tông tươi có độ linh động cao hơn rất nhiều so với các loại bê tông trộn sẵn thông thường, chảy dễ dàng qua cốt thép dày đặc, tính lưu động cao và khả năng chống phân tầng đảm bảo cho bê tông có tính đồng nhất cao, độ rỗng thấp, cường độ ổn định đã tạo ra khả năng hoàn thiện công trình ở mức cao hơn và tăng tính bền cho kết cấu.

Công dụng sản phẩm

 • Thi công nhanh và dễ hơn thi công bê tông thường, rút ngắn tiến độ của dự án.
 • Bề mặt sau khi hoàn thiện láng mịn hơn bê tông thông thường.
 • Khả năng bơm cao hoặc bơm xa dễ hơn bê tông thông thường.
 • Sử dụng bê tông chảy cần ít năng lượng đầm lèn nên giảm thiểu được ô nhiễm tiếng ồn do đầm rung tại công trường.
 • Sử dụng bê tông chảy cho các cấu kiện có mật độ cốt thép dày đặc, điều kiện thi công khó khăn.
 • Sử dụng bê tông bê tông chảy không cần nhiều nhân công. Do đó giảm thiểu được chi phí nhân công.

Đặc tính kĩ thuật

 • Tuân thủ các tiêu chuẩn trong và ngoài nước về các yêu cầu kỹ thuật như đối với bê tông thông thường.
 • Độ chảy từ 500 ÷ 700 (mm).
 • Bê tông chảy thường được thiết kế với tỉ lệ N/X thấp, tạo cường độ sớm và cao.
 • Sử dụng đá có Dmax nhỏ
 • Thành phần hạt của cốt liệu tối ưu.
 • Sử dụng các phụ gia hoạt tính.
 • Sử dụng phụ gia siêu hóa dẻo trong thiết kế cấp phối bê tông.