Hạ tầng kỹ thuật Khu B2 và Hardscape trục đường số 16, Khu quảng trường

Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư BĐS Long Hưng Phát
Giá trị hợp đồng 50 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:Đường giao thông: Cấp III; Tuyến cống thoát nước mưa: Cấp II; Tuyến cống thoát nước thải: Cấp III; Tuyến ống cấp nước: Cấp III
Thời gian thực hiện 2021 - 2022