ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KRONGPA (GIA LAI)

Địa điểm Xã Chư Gu, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai
Chủ đầu tư Công ty CP Điện Gia Lai
Khối lượng bê tông 20.000 m³
Thời gian thực hiện 2018