NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Chủ đầu tư Tập đoàn dầu khí Việt Nam
Giá trị hợp đồng 494 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình công nghiệp – Nhiệt điện hạng I
Thời gian thực hiện 10/2018 – Dự kiến 4/2022