NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH 1

Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Giá trị hợp đồng 210 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình công nghiệp cấp II