Cầu Phượng Hoàng 2

Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư BĐS Long Hưng Phát
Giá trị hợp đồng 153 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cầu đường: Cầu cấp II; Đường đầu cầu cấp III
Thời gian thực hiện 2021 - 2022