Thi công hạng mục đường vào NMNĐ Sông Hậu 1 và đường đấu nối giao thông với đường Nam Sông Hậu

Chủ đầu tư Tập đoàn dầu khí Việt Nam
Giá trị hợp đồng 26 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp III
Thời gian thực hiện 2021 - 2022