NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3, NHƠN TRẠCH 4

Địa điểm KCN Ông Kèo, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Chủ đầu tư Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam
Tổng thầu Liên Danh Tổng Thầu Epc Samsung C&T Corporation; Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam (Lilama)
Hình thức hợp đồng Hợp đồng thầu phụ
Giá trị hợp đồng 412 tỷ VND
Quy mô Thi công Power Block và các hạng mục phụ trợ
Thời gian thực hiện 03/2023 - 04/2024