CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NỘI BỘ TẠI S1 - MEKONG

25/10/2022
Định kỳ hàng tháng, S1 - MEKONG tổ chức các lớp đào tạo nội bộ về kiến thức chuyên ngành Bê tông cho BCNV tại các Nhà máy sản xuất nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng cho đội ngũ.
Một số hình ảnh:

Chủ đề 1: Kiến thức cơ bản về bê tông 


Chủ đề 2: Công nghệ sản xuất sản phẩm dự ứng lực


Chủ đề 3: Công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông cốt thép


Chủ đề 4: Hướng dẫn Quy trình xử lý các sự cố tại công trình