NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN S1 - MEKONG 2022

20/08/2022
Ngày 19/08/2022, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông tổ chức cho CBCNV tham gia hiến máu tình nguyện do Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Số 1 phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 chủ trì. Đây là hoạt động thường xuyên được tổ chức hàng năm của S1 - MEKONG nhằm lan tỏa ý nghĩa của thông điệp “Hiến giọt máu đào - trao người sự sống”.
Một số hình ảnh: