Xây dựng Hạ tầng KCN và Đô thị Việt Phát

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An
Giá trị hợp đồng 50 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cầu đường bộ 
Thời gian thực hiện 2021 - 2022