S1 - MEKONG THÀNH TÂM DÂNG HƯƠNG DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ NGÀY 27-7-2023

27/07/2023
Sáng ngày 27/7/2023, tại Đài Liệt Sỹ cầu Rạch Chiếc - TP. Thủ Đức, TP. HCM Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Số 1 Mê Kông thăm viếng, thành tâm dâng hương dâng hoa tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ ngày 27/7/2023.
Một số hình ảnh: