S1 - MEKONG HOÀN THÀNH MẺ ĐỔ BÊ TÔNG KHỐI LỚN 2.480 M³

07/06/2023
Ngày 27/5/2023, S1 - MEKONG thực hiện thành công mẻ đổ bê tông khối lớn 2.480 m³ tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.
Thông tin mẻ đổ:
  • Khách hàng: Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 - CTCP (CC1)
  • Tổng Khối Lượng mẻ đổ: 2.480 m³
  • Mác: C30R28/120 – TYPE II
  • Hạng mục: Concrete of foundation STG #1
  • Tổng thời gian thực hiện mẻ đổ: 18 giờ 42 phút
Một số hình ảnh: