THI CÔNG KÈ SÔNG GIAI ĐOẠN 1, 2 ( KÈ B1, B2)

Địa điểm Xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LONG HƯNG PHÁT
Giá trị hợp đồng 403 tỷ VND
Thời gian thực hiện 07/2020 – 06/2022