CỐNG NGĂN TRIỀU TÂN THUẬN (TP. HỒ CHÍ MINH)

DỰ ÁN GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
GÓI THẦU THI CÔNG HẠNG MỤC CỐNG KIÊM SOÁT TRIỀU TÂN THUẬN (GIAI ĐOẠN 1)
Địa điểm Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp đặt máy Trung Nam
Hình thức hợp đồng Hợp đồng thầu chính
Giá trị hợp đồng 61.046.812.552 VNĐ
Loại, cấp công trình Công trình hạ tầng kỹ thuật (Kè bảo vệ bờ, cống ngăn triều)
Thông số chính Cung cấp và thi công kết cấu BTCT trên nền cọc PHC và cọc cừ SW
Thời gian thực hiện 06/2020 – 12/2020