LỄ TỔNG KẾT VÀ VINH DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN S1 – MEKONG NĂM 2023

Ngày 22/01/2024  Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV S1 – MEKONG tổ chức Lễ Tổng Kết và Vinh danh Tập thể, Cá nhân năm 2023

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phát biểu và chúc Tết CBCNV

Ông Đặng Văn Hoan – Phó TGĐ Báo cáo kết quả năm 2023 – Kế hoạch năm 2024 và công bố Quyết định Vinh danh các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng Ban Lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức khai tiệc
Một số hình ảnh sự kiện: