S1 - MEKONG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (21/3/2017 - 21/3/2024)

Sáng ngày 21/03/2024, S1 - MEKONG tổ chức Kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông (S1 - MEKONG) và chặng đường 22 năm kể từ khi thành lập Công ty Mê Kông (tiền thân của S1 - MEKONG).

Các hình ảnh tại ngày lễ: