Dự án: Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Gói thầu số 4.6: Thi công xây dựng “Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay trước nhà ga hàng hóa, sân đỗ tàu bay trước ga chuyển phát nhanh, sân đỗ bảo trì tàu bay (hangar), hệ thống đường công vụ khu bay, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống hàng rào an ninh” thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 

Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
Giá trị hợp đồng 115 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình hàng không cấp đặc biệt
Thời gian thực hiện 2024 - 2025