Gói thầu Thi công Xây dựng cầu bắc qua Kênh Trung Ương

Chủ đầu tư Ban QLDA công trình giao thông Long An
Giá trị hợp đồng 53 tỷ VND
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp III
Thời gian thực hiện 2023 - 2025